Coperindo 10mg/2,5mg Filmomh Tabl 90

Coperindo 10mg/2,5mg Filmomh Tabl 90
€ 35,82
CNK: 3535523
Merk: Teva
In voorraad
Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg perindopriltosilaat overeenstemmend met 6,816 mg perindopril, in situomgezet in perindopril natrium, en 2,5 mg indapamide.

Hulpstof met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 296,224 mg lactosemonohydraat

  • Kern:

Lactosemonohydraat

Maïszetmeel

Natriumwaterstofcarbonaat

Gepregelatineerd (maïs)zetmeel

Povidon K30

Magnesiumstearaat (E572)

  • Filmomhulling:

Poly(vinyl alcohol) - gedeeltelijk gehydrolyseerd (E1203)

Titaandioxide E171

Macrogol/PEG 3350 (E1521)

Talk (E553b)

Toepassing

Coperindo is geïndiceerd als substitutietherapie voor de behandeling van essentiële hypertensie bij patiëntendie reeds onder controle worden gehouden met perindopril en indapamide, die op hetzelfde dosisniveau wordtingenomen.

Gebruik

Dosering

één tablet Coperindo 10 mg/2,5 mg per dag als eenmalige dosis, liefst 's morgens en vóór een maaltijd in tenemen.

Ouderen

Bij ouderen moet het plasmacreatinine aangepast worden in functie van leeftijd, gewicht en geslacht. Debehandeling van ouderen kan worden gestart indien de nierfunctie normaal is en bloeddrukresponsgeëvalueerd werd.

Nierfunctiestoornis

In geval van ernstige of matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 60 ml/min) is behandeling contrageïndiceerd.De gebruikelijke medische follow-up moet een frequente controle van creatinine en kalium omvatten.

Leverfunctiestoornis

Bij een ernstige leverfunctiestoornis is de behandeling gecontra-indiceerd.

Bij patiënten met een matige leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing vereist.

Pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van Coperindo zijn nog niet vastgesteld bij kinderen en adolescenten. Er zijngeen gegevens beschikbaar. Coperindo mag, bijgevolg, niet gebruikt worden bij kinderen en adolescenten.

Wijze van toediening

Oraal gebruik

Bijsluiter Download bijsluiter
Op voorschrift Ja

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Lees aandachtig de bijsluiter.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.